Huvide konflikti vältimine

Alates 2014. aastast ei ole enam majanduslike huvide deklaratsioone, on huvide dekalratsioonid.

Deklaratsioon esitatakse iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile e-maksuametis.

Deklareerimise juhend on leitav aadressil: http://www.korruptsioon.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/dokumendid/hd_juhend_deklarandile0.2.pdf

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"
Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.
Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Veebilehel www.korruptsioon.ee, on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.