Tuuleenergeetika eriplaneering

KOV eriplaneeringu eesmärk: tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmine ja seejärel detailse lahenduse koostamine.

KOV eriplaneeringu algatamise ettevalmistamine:

 

NB! Planeerimisseaduse alusel võivad huvitatud isikud esitada vallavalitsusele samasisulise eesmärgiga taotluse tähtajaga 25.06.2022.