Elanikkonnakaitse / Kriisideks valmisolek

Omavalitsus moodustab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil alaliselt tegutseva kriisikomisjoni, mille ülesanne on koordineerida kriisireguleerimist omavalitsuses, tagada regulaarne ja operatiivne infovahetus elanike ning allasutuste vahel, abistada kriiside korral vallaelanikke ning asutusi. 

Kriisikomisjoni koosseis:

 • Imre Jugomäe (komisjoni esimees)
 • Aimar Sikka
 • Ervin Tamberg
 • Dmitri Orav
 • Ardo Agasild
 • Tarmo Tamm
 • Peeter Mõttus
 • Taivo Västrik
 • Heiki Jänes

Elanikule

Olulised kontaktid kriiside korral

 

Kohaliku omavalitsuse kontakt kriiside korral: Üldtelefon 435 4780 või kriisikomisjoni esimees Imre Jugomäe 5597 2631

Hädaabinumber 112, www.112.ee

Riigiinfo telefon 1247 – infonumber, mis pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara

Elektrilevi rikketelefonilt 1343 www.elektrilevi.ee

Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h). www.16662.ee

Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist. www.1120.ee

Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032 – kõneminuti hind 1.10, www.ilmateenistus.ee.

Välisministeeriumi 24h infotelefon + 372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles

 

 

Kriisideks valmistudes pea silmas järgmist:
• Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni
• Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama
• Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga! 

 

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid:
• Hädaolukorraks valmistumise info:
www.olevalmis.ee
www.rescue.ee/et/juhend/taeiskasvanutele/hadaolukordadeks-valmisolek
• Koduste varude meelespea:
https://www.olevalmis.ee/et/juhis/kodused-varud-ja-abivahendid
• Evakuatsioonivahendite meelespea:
https://www.olevalmis.ee/et/juhis/minu-meelespea-evakuatsiooniks
• Kriisiaja retseptiraamat
https://www.rescue.ee/files/2022-03/pa-retseptid-a5rus-trykk.pdf?645fc95e0d

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (eesti keeles):
Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (vene keeles):
Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (inglise keeles):
Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (ukraina keeles):

 

Elutähtsate teenuste katkemine

Pikaajaline elektrikatkestus

 

 

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

 

 • Info pikaajalise vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral: AS Iivakivi +372 59 823 120; OÜ Abja Elamu +372 5626 5581
 • Piirkonna avalik joogiveevõtu koht: Abja-Paluoja, Pärnu mnt 15a esine joogiveekaev

 

Pikaajaline soojusvarustuse katkestus

 

 • Info soojusvarustuse katkemise korral: OÜ Karksi-Nuia Soojus -+372 525 1257 , SW Energia (Abja-Paluoja, Õisu, Mõisaküla) - 447 7862

 

Kohalike teede läbitavus

 

 • Info kohalike teede läbitavuse kohta tormikahjustuste või lumetormi korral –AS Eesti Keskkonnateenused +372 5089883
 • Mulgi valla kontakt: teedespetsialist Rein Anton +372 511 5422

 

Evakuatsioon