Mulgi vald moodustati 24. oktoobril 2017 Viljandi maakonda jäävate Mõisaküla linna ning Karksi, Abja ja Halliste valla liitumisel.

Liitunud omavalitsused paiknevad ajalooliste Halliste ja Karksi kihelkondade aladel. Juba Henriku Liivimaa kroonikas mainitakse kohta nimega Aliste ehk Alistekunde. Selle ala alla kuulusid Halliste kihelkond, Karksi alad ja keskuseks oli arvatavasti Karksi muinaslinnus, kuhu sakslased rajasid 13. sajandil ordulinnuse.
 
Pärast muistse vabadusvõitluse lõppu läksid siinsed alad Mõõgavendade ordule ning said osaks Liivi oduriigist. Karksi kihelkonda keskajal eraldiseisvana ei eksisteerinud, need alad kuulusid Halliste kihelkonna koosseisu.
 
Orduajal oli Halliste-Karksi kihelkonna ala korduvalt sõdade ja rüüsteretkede tallermaa. Siinset ala rüüstasid leedulased ja venelased. Viimased ründasid kihelkonda ka Liivi sõja ajal. Pärast Liivi sõda käis Halliste-Karksi kihelkonna ala rootslastel ja poolakatel käest kätte kuni aastani 1621, seejärel jäi kihelkond Rootsi võimu alla kuni 1710. aastani, mil siinsed alad läksid Vene tsaaririigi koosseisu. 
 
Aastatel 1695-1697 suri siin palju inimesi nälga ning 1710. aasta katku tagajärjel surid sajad inimesed, talude arv vähenes. Olukord paranes 18. sajandi keskpaigaks. Taastati uusi talusid ja rajati uusi.