Abja Päevakeskus

Registrikood: 75036151
Aadress: Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandimaa, 69402 

Päevakeskuse juhataja: Mari Saarela
Kontakt: 5787 7820, mari@mulgivald.ee

Päevakeskuse perenaine: Ivi Sikka
Kontakt: 436 4195

AVATUD: E-R 8.00-16.30  Lõuna 12.00-12.30
Tegevuspiirkond Mulgi vald

 

Abja Päevakeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Abja Päevakeskuse põhimäärus

Vabaühenduste eetilised põhimõtted

 

 

Tegevused Abja Päevakeskuses

NB! Kõik päevakeskuse töötoad on suvepuhkusel.

 

  • Jätkub Halliste naise sõba kudumine ja soovijad saavad meiega liituda.
  • Päevakeskuses on võimalik endale kududa kangastelgedel kaltsuvaipu. Materjalid päevakeskuse poolt. 

Esmaspäeval kell 13.00 jututuba.
Teisipäeval kell 12.00 saviring, koos juhendajaga, saviring on tasuline.
Kolmapäeval käsitööring, mis algab kell 15.30, koos juhendajaga.
Neljapäev on päevakeskuses erihoolekande päralt, igapäevaelu toetamise - ja toetatud elamise
teenuse klientidele.
Reedel kokandusring kell 13.00, ring on tasuline.

Oodatud on kõik huvilised.

 

 

Teenused Abja Päevakeskuses

Erihoolekanne

Igapäevaelu toetamise teenus neljapäeviti algusega kell 10.00

Sotsiaalhoolekande seadus

 

Koduteenus

Koduteenus on täisealise isiku abistamine, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas

 

Koduhooldustöötaja

Peep Kotkas, telefon 5334 5338

Koduteenuse soovijatel palun pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole.
Koduteenus on tasuline. Koduteenust rahastatakse teenusesaaja vahenditest 7 €/h või rahaliste vahendite puudumisel valla eelarvest sotsiaalteenuste korraldamise vahenditest.

Sooja toidu hinnale lisandub kojutoomise tasu 2€. 

Foto: Abja Päevakeskus