Tuuleenergeetika eriplaneering

KOV eriplaneeringu eesmärk: tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmine ja seejärel detailse lahenduse koostamine.

KOV eriplaneeringu algatamise ettevalmistamine:

Taotluse laekumise teavitus ajalehes Sakala (25.05.2022). Planeerimisseaduse alusel huvitatud isikutele samasisulise eesmärgiga taotluse esitamise tähtaeg 25.06.2022.

KOV eriplaneeringu algatamine