Tuuleenergeetika eriplaneering

 

Kõik ettepanekud ja soovid ja teated  seoses tuuleparkide eriplaneeringuga palun saata tuulepark@mulgivald.ee

KOV eriplaneeringu eesmärk: tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmine ja seejärel detailse lahenduse koostamine.

Mulgi valla tuuleparkide eriplaneeringu tegevuste orienteeruv ajakava 2023-2024

Eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine otsustatakse Mulgi Vallavolikogu 27.juuni 2023 istungil

KOV eriplaneeringu algatamise ettevalmistamine:

Taotluse laekumise teavitus ajalehes Sakala (25.05.2022). Planeerimisseaduse alusel huvitatud isikutele samasisulise eesmärgiga taotluse esitamise tähtaeg 25.06.2022.

KOV eriplaneeringu algatamine

 

Riigihanke 260583, "Mulgi valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (eriplaneeringu I etapp)" teate avaldamine

 

Mulgi Vallavalitsuse 09.03.2023 korraldus nr 241

Riigihanke „Mulgi valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (eriplaneeringu I etapp)" pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukate pakkujate kvalifitseerimine ja hankelepingu sõlmimine

  • Vaata dokumenti SIIN

 

Töövõtuleping - Mulgi valla tuuleenergeetika eriplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine

  • Vaata lepingut SIIN