Infoallikad

Teade

Info Dementsuse Kompetentsikeskuselt

Julgustame kõiki tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialiste dementsusega seotud küsimuste korral helistama dementsuse info- ja usaldusliinile 644 6440. Infoliin on avatud esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 12.00 – 16.00 ning kolmapäeviti kella 16.00 – 20.00.

Info- ja usaldusliin on mõeldud ka teie klientidele - dementsusega inimestele ja nende lähedastele. Infoliinile saab helistada nõu saamise kõrval ka murede/rõõmude jagamiseks ning helistada võib ka lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis tekkivat üksindus, ärevust ja depressiooni.

Eriolukorra ajal korraldame virtuaalseid tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Virtuaalses tugigrupis saab osaleda ükskõik millisest Eestimaa paigast, virtuaalse tugigrupiga ühinemiseks peab inimesel olema kõlaritega arvuti ja internetiühendus. Oma soovist tugigrupiga ühinemiseks võiks lähedased anda märku kirjutades: info@eludementsusega.ee. Virtuaalsete tugigruppide informatsiooni leiab ka kodulehelt www.eludementsusega.ee

Pakume jätkuvalt ka personaalse nõustamise (keerulisemad küsimused, mida infoliini kaudu lahendada ei saa) ja ekspertnõustamisteenust (dementsusspetsiifiline nõu spetsialistidele – hästi levinud on nt pöördumised asutuse kohandamise kohta).

Küsimuste korral kirjutage palun info@eludementsusega.ee.