Infoallikad

Teade

Mulgi vald palub teada anda abivajajatest!

Mulgi Vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada puuetega inimestest, eakatest ja teistest abivajajatest, kes ei saa mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste või naabrite abile.

Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad abistavad kriisiperioodil abivajajaid toiduainete ja ravimitega varustamisel ning hädavajalike kodutööde tegemisel.

Transporditeenust osutab vallavalitsus ainult äärmisel juhul, kui kõik teised abimeetmed on enne rakendatud.

Hea Mulgi valla kodanik, kui hoolid enda ja teiste inimeste elust – täida rangelt, ilma ühegi erandita, Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud kriisiolukorra reegleid!

VÄLDI KONTAKTI TEISTE INIMESTEGA - see garanteerib sulle elu.

 

Sotsiaaltöötajate kontaktid:

Abja piirkond

Mari Saarela 521 0315

Maie Bratka 511 8695

 

Halliste piirkond

Monika Erreline 53402000

Ene Maaten 5698 0787

 

Karksi piirkond

Liivi Loi  5341 2506

Daisi Tatar 5830 0676

 

Mõisaküla piirkond

Marina Raid 533 24168

Merike Andruško 5332 4168