Elukohatoimingud

Elukoha registreerimiseks Mulgi valda peab elukohateate esitama Mulgi Vallavalitsusele ühel järgmisel viisil:

 • isiklikult kohale minnes perekonnaseisuametniku juurde. 
 • saates posti teel avaldaja poolt valitud ühele aadressile:
  1. Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald, 69403 Viljandi maakond;
  2. Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, 69509 Viljandi maakond;
  3. Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Mulgi vald, 69104 Viljandi maakond;
  4. Kesk tn 4, Mõisaküla, Mulgi vald, 69302 Viljandi maakond.
 • saates digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti teel- mulgi@mulgivald.ee;
 • teabevärava www.eesti.ee e-teenuse kaudu. Informatsioon e-teenuse kasutajale: kindlasti on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaart, PIN koodid ning ID-kaardi lugeja.

 

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.
Kui elukohateate esitaja ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, peab teatele lisama koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (näiteks üürilepingust) või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb anda elukohateatele või lisada elukohateate juurde eraldi dokumendina.

Rahvastikuregistri toiminguid teostavad ametnikud

Perekonnaseisu-ametnik

Ametikoha asukoht

Telefon                

E-posti aadress

Vastuvõtuaeg

Milja Janson

Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, 69403 Mulgi vald

435 4788

milja@mulgivald.ee

E-R  
8.00 - 12.00;    12.30 -16.30

Elo Saar

Pärnu mnt 30,

Abja-Paluoja,

69403 Mulgi vald

435 4780

elo@mulgivald.ee

E-R  
8.00 - 12.00;
12.30 -16.30

Reet Pramann

Leerimaja,

Kulla küla,

69509 Mulgi vald

436 3175

reet@mulgivald.ee

E-N
8.00-12.00;
12.40-17.00

R   
8.00-12.00;
12.40-15.20

Kadri Kivimets

Leerimaja,

Kulla küla,

69509 Mulgi vald

436 3185

kadri@mulgivald.ee

E-N
8.00-12.00;
12.40-17.00

R   
8.00-12.00;
12.40-15.20

Monika Erreline

Leerimaja,

Kulla küla,

69509 Mulgi vald

436 3280

monika@mulgivald.ee

E-N
8.00-12.00;

12.40-17.00

R   
8.00-12.00;
12.40-15.20

Inge Dobrus

Viljandi mnt 1,

Karksi-Nuia,

69104 Mulgi vald

435 5512

inge@mulgivald.ee

E-N
8-12.30;
13.00-17.00


8.00-12.30;

13.00-14.30

Elerin Öövel

Viljandi mnt 1,

Karksi-Nuia,

69104 Mulgi vald

435 5510

elerin@mulgivald.ee

E-N
8-12.30;
13.00-17.00


8.00-12.30;
13.00-14.30

Leili Ruus

Viljandi mnt 1,

Karksi-Nuia,

69104 Mulgi vald

435 5517

leili@mulgivald.ee

E-N
8-12.30;
13.00-17.00


8.00-12.30;
13.00-14.30

Sirje Lepikson

Kesk tn 4,

Mõisaküla, 69302 Mulgi vald

435 5601

sirje@mulgivald.ee

E-N
8-12.00;
12.30-17.00


8.00-12.00;
12.30-14.30