Elektri kõrgepingeliine puudutavad ohutusnõuded ürituste korraldamisel

28.11.18
Elektri kõrgepingeliine puudutavad ohutusnõuded:
Kõrgepingeliinidest võib inimene saada surmava elektrilöögi ka liinijuhet otseselt
puutumata. 110 kilovoldise kõrgepingeliini juures võib inimene või selle lähedale paigaldatud
või juhuslikult sattunud objekt saada elektrilöögi ühe meetri kauguselt kõrgepingeliini
juhtmest ning võimsamate liinide puhul lausa 2,5 meetri kauguselt.
Sellest tulenevalt ei tohiks kõrgepingeliini kaitsevööndisse paigaldada lava, müügikioskit,
ajutist telki, batuuti ega lastele või täiskasvanutele suunatud atraktsioone ega muid sarnaseid
objekte, kuna need võivad sattuda liinile ohtlikult lähedale ja põhjustada traagilise õnnetuse.
Suurt ohtu kujutavad endast ka lendavad objektid, näiteks tuulelohed ja õhupallid, mis võivad
sattuda liinijuhtmete lähedale.
Massiürituste, sealhulgas spordiürituste, laatade, kontsertide, rahvakoosolekute,
jaanitule ja muude taoliste sündmuste korraldamine kõrgepingeliinide kaitsevööndis
on keelatud (Ehitusseadustik, § 77).
Mitte korraldada avalikke üritusi kõrgepingeliini kaitsevööndis. Kaitsevöönd ulatub 110-kilovoldise liini puhul 25 meetrit kummalegi poole liini telge ja 330-kilovoldise liini puhul 40 meetrit kummalegi poole liini telge. 
Küsimuste korral palume pöörduda Eleringi piirkondlike käidukorraldajate poole, kelle kontaktid leiate Eleringi kodulehelt, või helistada Eleringi üldtelefonil 7151222.