Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Mulgi Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja vallavolikogus saadud või loodud dokumendid.

Avalikus dokumendiregistris ei avalikustata dokumente, millele kehtib juurdepääsupiirang (inimeste eraelulised andmed jmt) vt isikuandmete kaitse.

DOKUMENDIREGISTER