Arengukava küsitlus

Hea Mulgi valla elanik, sina tead - anna meile teada : Kuidas edasi? Kutsume osalema arengukava koostamises. Kui tekib vormi edastamisega probleeme palume saata e-kirjaga oma mõtted lembo.neerot@mulgivald.ee

Soovi korral sisestamiseks