Aasa tn 13 detailplaneeringu kehtestamine

Mulgi Vallavalitsuse 27. novembri 2018. a korraldusega nr 763 kehtestati Karksi-Nuias asuva Aasa tn 13 kinnistu (maa-ala suurus 8476 m²) detailplaneering (Töö nr: 209-18), mille eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.