Mulgi Vallavolikogu XII istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XII istung toimub teisipäeval, 25. oktoobril 2022. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuses Viljandi mnt 1.

 

 1. Mulgi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2026
  Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus
  Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
  Lisa_1_Mulgi valla arengukava 2019-2026
  Lisa_2_Mulgi_ valla_eelarvestrateegia 2022-2026
  p_1_Mulgi valla eelarvestrateegia vorm 2022-2026
  p_1_määruse_eelnõu_ Mulgi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2026
 2. Mulgi valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine
  Ettekandjad: abivallavanem Dmitri Orav ja AB Artes Terrae OÜ projektijuht Heiki Kalberg
  Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
  p_2_otsuse eelnõu_Mulgi valla ÜP vastuvõtmine ja aval väljap suunamine
 3. Mulgi valla lumetõrje teostamise kord
  Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
  Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
  p_3_määruse eelnõu_Mulgi valla lumetõrje teostamise kord okt.2022
  p_3_SELETUSKIRI_Mulgi valla lumetõrje teostamise kord
 4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Iti, Luhasoo ja Luha, Maru-Hendriku)
  Ettekandja: abivallavanem Dmitri Orav
  Kaasettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Raul Song
  p_4_ otsuse eelnõu_Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Maru-Hendriku)
  p_4_ITI LUHA LUHASOO tegevuskava
  p_4_Maru Talu ja Mets OÜ pangakonto väljavõte EE717700771008258727_Account_Statement_2022-10-11 (1)
  p_4_Maru Talu ja Mets tegevuskava kirjeldus 2022-10-14 (IK)
  p_4_otsuse eelnõu_Kinnisasja omandamiseks loa andmine(Iti, Luhasoo, Luha)
 5. Vallavanema ja volikogu esimehe info

Mulgi Vallavolikogu 25.10.2022 istungi salvestus