Mulgi Vallavolikogu 16.12.2020 istungi päevakord

Mulgi Vallavolikogu XXXIV istung toimub kolmapäeval, 16. detsembril 2020. a algusega kell 15.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuses Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia.

Istungile kinnitamiseks esitatava päevakorra p r o j e k t:

 

1. Mulgi valla 2021. aasta eelarve projekti tutvustamine
Ettekandjad: finantsvaldkonna juht Külli Mõttus ja vallavanem Imre Jugomäe
 
2. Mulgi valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Imre Jugomäe
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
3. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava heakskiitmine
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Kati Kuusk
 
4. Mulgi valla aasta noorsootöö tegija, aasta noor tegija ja aasta noorsootöö teo tunnustamise statuut
Ettekandja: noorsoo- ja sotsiaaltööspetsialist Maie Bratka
Kaasettekandja: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas
 
5. Mulgi Vallavolikogu 29.11.2017 määruse nr 4 „Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
 
6. Mulgi valla üldplaneeringu arutelu
Ettekandja: abivallavanem/valdkonnajuht Dmitri Orav
Kaasettekandja: maa ja keskkonnakomisjoni esimees Rein Tarkus
 
7. Kohal algatatud küsimused
 
8. Vallavanema ja volikogu esimehe info